Sponsrade länkar:

AlivePDF

AlivePDF 0.1.4.9 / 0.1.5 RC

AlivePDF tillåter utvecklare att skapa PDF-filer på klientsidan, med filernas innehåll styrs via AS3 kod.Biblioteket kan enkelt implementeras i alla Flash-projekt och genererar standard-kompatibla PDF-filer.AlivePDF arbetar med Flash, Flex och AIR...

AS3 JPEG Decoder kommer att bryta ner en JPEG-bild och extrahera viktig meta datainformation.Det kan hämta detaljer som bildens höjd, bredd och färgrymd.Denna information kan sedan användas i arbetet med bilden, justera klientsidan information, eller...

Förlängd från den nativa MouseScroll klassen uppdaterar Touchscroll en Flash-applikation för att stödja touch-gester när de interagerar / navigering innehållet.En demo medföljer nedladdningspaketet Egenskaper . Låg minnesanvändning Klarar normala...

Sponsrade länkar:

FLV Parser

FLV Parser 1.0.0

För att passera tolkade FLV taggar från ByteStream, FLV Parser gör användningar av NetStream.appendBytesAction och NetStream.appendBytes metoder.Användaren kan skriva sina egna video, ljud, metataggar till byteflödet.Förutom detta kan användaren även...

Sponsrade länkar:

MouseGesture arbetar med fördefinierade sekvenser.Utvecklare behöver spela in dessa sekvenser i förväg och använda dem som mallar för att erkänna användarinmatning.När en användare drar en bana med hjälp av sin mus, är en Levenshteinavstånd beräknas för...