Sponsrade länkar:

PHP

PHP 7.4.5 Uppdaterad

PHP är ett server-side, plattformsoberoende, HTML inbäddat skriptspråk. Om du är ny på PHP och vill få en uppfattning om hur det fungerar, prova online manualen, och exemplet arkiv platser och några av de andra resurser som finns i avsnittet länkar. ...

Pashua

Pashua 0.11 Uppdaterad

        Pashua är ett verktyg för att skapa inbyggda Aqua dialogrutor för Perl, PHP, Tcl, Python, Ruby, Rexx och Shell skript samt AppleScript. GUI-elementen som kan användas för sådana dialoger innefattar textinmatningsfält, kryssrutor, radiobuttons,...