Sponsrade länkar:

Ghemical

Ghemical 2.95

Ghemical är en beräkningskemi programpaket släppt under GNU GPL. Det innebär att full källkod av paketet är tillgänglig, och användarna är fria att studera och ändra åtgärdspaketet. Ghemical är skrivet i C ++.Ghemical projekt har ett grafiskt...

SyntenyMiner

SyntenyMiner r.0001-11272006

SyntenyMiner är ett program för att visualisera och förhöra jämförelser mellan flera kompletta genomsekvenser. Gränssnittet ger en farbar syn på matcher till en referensgenomsekvens. Sekvens matcher mellan kromosomer olika genom kan undersökas vidare inom...

mpiBLAST

mpiBLAST 1.4.0-pio / 1.5.0 Beta 1

mpiBLAST är en MPI bygger genomförs parallellt NCBI BLAST. Projektet består av ett par program som ersätter formatdb och Blåställ med versioner som utför BLAST jobb parallellt på ett kluster av datorer med MPI installerade. Det finns två huvudsakliga...

RFLP planerare är ett verktyg som hjälper till att planera en RFLP experiment: Den finner restriktionsenzymer som skär en uppsättning homologa DNA-sekvenser på olika sätt och simulerar den resulterande gel-elektroforesbild. Programmet hjälper dig att...

Sponsrade länkar:

Adun

Adun 0.8.2

Adun projektet är en utbyggbar biomolekylär simuleringsprogram som omfattar förvaltning och analysdata kapacitet.Adun erbjuder avancerade algoritmer och protokoll för molekylär simulering som kan nås från ett intuitivt användargränssnitt, men också från...

GDIS

GDIS 0.89

GDIS är ett GTK baserat program för visning och manipulering av isolerade molekyler och periodiska system. Denna programvara är under utveckling, men är ändå ganska funktionella.Här är några viktiga inslag i...

Sponsrade länkar:

NetAtlas

NetAtlas 1.1

NetAtlas är en Cytoscape plugin som använder vävnads genexpressionsdata att filtrera mobilnätet signalering. NetAtlas identifierar av vävnadsdefinierade nät, vävnadsspecifika nätverkskomponenter och komponenter med korrelerad uttryck över...