Sponsrade länkar:

Sponsrade länkar:

Dbchkr

Dbchkr 0.72

DBchkr kontrollerar en eller flera databaser kontinuerligt och varnar dig omedelbart när någon är otillgänglig. Kontrollerar vilken databas som helst, inklusive SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, Postgressql, MongoDB, Access och alla andra, i vilken...

Juxtappose född från desperationen att manuellt jämföra / validera SQL-frågor, kalkylblad och / eller rapporter enligt följande: SQL-fråga VS SQL-fråga - Obegränsade rader och kolumner SQL-fråga VS-kalkylblad - Obegränsade rader och kolumner Kalkylblad...

Sponsrade länkar:

R:BASE X

R:BASE X 10.0.3.20406

R: BASE X är den eleganta nya relationella databasmiljön avsedd att erbjuda nästa generationens utveckling och anslutning till databasadministratörer. Många extra R: BASE-funktioner ger fram kraftfulla sätt att ytterligare effektivisera datahantering. Den...