Sponsrade länkar:

Overlook

Overlook 2.0

Overlook är ett gratis webbaserat testplan programvara. Overlook hjälper team att skapa enkla och exekverbara testplaner, vare sig internt eller externt. Med iOS och Android beredskaps checklistor, kan du se till att dina program är klara för publicering....

Bushido Biljetter är en fråga och felrapporterings programvara som har praktiskt taget ingen inlärningskurva. Den är särskilt utformad för den enskilda utvecklare och små grupper. Den kombinerar sociala medier kommunikation med traditionella emissions-...