Sponsrade länkar:

SAGA GIS

SAGA GIS 2.2.7 Uppdaterad

SAGA (system för automatiserad Geovetenskap Analyser) GIS (geografiska informationssystem) är en öppen källkod, plattformsoberoende och fri grafisk och kommandorad program som har utformats för en effektiv och enkel implementering av rumsliga algoritmer....

Scilab

Scilab 5.5.2 Uppdaterad

Scilab är ett plattformsoberoende och öppen källkod-projekt som ger användarna en numerisk beräkning programvara för GNU / Linux, Microsoft Windows och Mac OS X-operativsystem. Den kan användas för undervisning i matematik, reglerteknik och...

SAGE

SAGE 8.1 Uppdaterad

SAGE är en gratis och plattforms matematikprogramvara som ger en samling av över 100 öppna källkodspaket som är utformade för att låta användare studera avancerad och elementär matematik, såväl som tillämpad och ren matematik. SAGE är ett pålitligt,...

Sponsrade länkar:

Sponsrade länkar:

Geant4

Geant4 4.9.6 Beta 1

Geant4 projektet är en verktygslåda för simulering av passagen av partiklar genom materia.Dess användningsområden inkluderar högenergifysik och nukleära experiment, medicinska, gas- och rymdfysik studier Vad är nytt i den här versionen:. En ny...