Sponsrade länkar:

Service Desk Lite

Service Desk Lite 2020.R.2.0 Uppdaterad

Service Lite 2016 är helt gratis för life.No limits.No registrering Service Desk Lite 2016 är fri redo att använda service management programvara som gör att du kan hantera Tjänstekontrakt såsom AMC, garanti och kundklagomål direkt från klagomål...

Eritrium Help Desk

Eritrium Help Desk 11.14.12 Uppdaterad

Eritrium Help Desk är en del av Eritrium CRM och hjälper ditt företag att ge bättre stöd till kunderna. Det kan också användas för internt stöd eller IT-avdelningar som behöver ett kraftfullt verktyg för att stödja användare. Det ger funktioner som kunder...

Webbanor är webbaserad Inventory and Help Desk-programvara som är installerad i din lokala miljö (körs på IIS). Programmet ger din IT-personal de verktyg som krävs för att göra automatiserade hårdvaru- och programvaruutredningar och möjligheten att spåra...

Free Queue Manager

Free Queue Manager 0.4 beta Uppdaterad

Ett webbaserat styrsystem utvecklat för att underlätta processen för att organisera köer och linjer. Liksom många andra (QMS) s köhanteringssystem erbjuder FQM en grundläggande instrumentbräda för att låta användare av systemet och kunderna både...

Sponsrade länkar:

En flexibel IT-diagnostisk rapporteringsapplikation med över 15 inbyggda användbara IT-verktyg. Det Ultimate IT Tool kan du enkelt fråga din dator, bärbar dator, Windows-telefon för den information du behöver. Använd en av de 15 inbyggda knapparna som...

ReadyDesk

ReadyDesk 9.4

ReadyDesk är en helt webbbaserad helpdesk-programvarulösning som har kraftfulla funktioner för att möta företagens behov av alla storlekar. Med ReadyDesk kan du erbjuda dina kunder flera alternativ för att hjälpa dem att lösa sina problem snabbt. De kan...

Sponsrade länkar:

ProProfs Chat är en online live chat-programvara som gör det möjligt för företag att erbjuda direkt support till sina kunder och engagera sig med sina besökare på webbplatsen. Beväpnad med ProProfs Chat kan ditt supportteam lösa problem snabbare, ge...

Det här programmet Help Desk & IT Asset Management Software körs på en IIS-server i din miljö. Du installerar helt enkelt applikationen på en dator med IIS (Internet Information Services) och du hanterar begäran om hjälpdeskrifter och spårar dina...