Sponsrade länkar:

Denna lilla Apple är en vistelse öppen applet som använder JavaScript med Internet Explorer för att uppdatera alla öppna fönster utom det främsta fönstret efter en konfigurerbar tid. Om endast ett fönster är öppet, kommer det att vara utvilad Vad är...

WAFInspec

WAFInspec 1.0a

WAFInspec kan du utforska och extrahera data från WAF formaterad filer, som cachefiler i Microsoft Internet Explorer och webarchive filer. WAFInspec är freeware Vad är nytt i den här versionen:. WAFInspecs motor för att analysera WAF-filer har...

Sponsrade länkar: