Sponsrade länkar:

PCASTL Interpreter

PCASTL Interpreter 3.5 Uppdaterad

        Kommandorads (konsol) tolk för PCASTL-språket (genom parentes och Childset Tillgänglig Syntax Tree Language). Språket är utformat för att underlätta skrivandet av självmodifierande kod. Detta paket innehåller fullständig dokumentation på engelska...

Silverfrost FTN95

Silverfrost FTN95 8.30 Uppdaterad

Med Silverfrost FTN95 kan du skapa konsolbaserade, vanliga Windows och Microsoft .NET-applikationer. Silverfrost FTN95 är den enda kompilatorn som kan producera Microsoft. NET-applikationer som kan använda hela Fortran 95-språket. Silverfrost FTN95 har...

Programmet är utformat för att snabbt ändra dina py {python} -skript för att konverteras till Windows-körbar fil som kan köras på alla Windows-operativsystem. Hela omvandlingsprocessen är automatiserad. Allt du behöver göra (endast en gång) är att ställa...

Sponsrade länkar:

Sponsrade länkar:

R Project

R Project 3.3.3

R är ett system för statistisk beräkning och grafik. Den består av ett språk plus en körtidsmiljö med grafik, en debugger, åtkomst till vissa systemfunktioner och möjligheten att köra program lagrade i skriptfiler. Designen av R har blivit starkt...