Sponsrade länkar:

Scilab

Scilab 5.5.2 Uppdaterad

Scilab är ett plattformsoberoende och öppen källkod-projekt som ger användarna en numerisk beräkning programvara för GNU / Linux, Microsoft Windows och Mac OS X-operativsystem. Den kan användas för undervisning i matematik, reglerteknik och...

SAGE

SAGE 8.1 Uppdaterad

SAGE är en gratis och plattforms matematikprogramvara som ger en samling av över 100 öppna källkodspaket som är utformade för att låta användare studera avancerad och elementär matematik, såväl som tillämpad och ren matematik. SAGE är ett pålitligt,...

Cinderella

Cinderella 2.8 Build 1685

Cinderella är en kommersiell, plattformsoberoende, interaktiva och funktionsrik grafisk applikation implementeras i Java och utformats från grunden för att kunna användas för att kommunicera geometri. Det är lätt att använda och matematiskt...

Sponsrade länkar:

Gnuplot

Gnuplot 4.6.4

Gnuplot är en portabel kommandoraden driven grafer verktyg för Linux, OS / 2, MS Windows, OSX, VMS, och många andra plattformar.Källkoden är upphovsrättsskyddad men fritt distribueras (dvs, behöver du inte betala för det). Det skapades ursprungligen för...

wxMaxima

wxMaxima 17.10.1 Uppdaterad

wxMaxima är en öppen källkod, en multiplatform och en fri grafisk applikation som är konstruerad från grunden som ett främre ände till den kända Maxima kommandoraden CAS (Computer Algebra System) för att kartlägga data och funktioner i 3D och...

Maxima

Maxima 5.41.0 Uppdaterad

Maxima är en öppen källkod, multiplatform och gratis kommandoradsprogramvara som har utformats som ett komplett CAS (Computer Algebra System) verktyg riktade mot symbolisk beräkning och låter dig enkelt plotta data och funktioner i 2D och 3D. Maxima är...

Grapher

Grapher 20060225

Grapher är ett forskningsprojekt som attemts att lösa problemet med plottning implicita ekvationer (dvs. i formen f (x, y) = g (x, y)). Fokus här kommer att experimentera med olika algoritmer, även om vi försöker att åstadkomma en användbar Gtk...

Sponsrade länkar:

Sympy

Sympy 0.7.2

Sympy är ett open source symbolisk manipulation paket, skriven i ren Python.Sympy mål är att bli en fullfjädrad CAS i Python, medan koden hålls så enkla som möjligt så det kan vara lätt utbyggbar och begriplig Funktioner :. grundläggande aritmetik...

g3data

g3data 1.5.3

g3data används för att extrahera data från grafer. I publikationer uppgifter brukar presenteras som grafer, medan den faktiska data ofta saknas. Projektet gör utvinna processen mycket enklare. Den kommersiellt tillgängliga alternativet kallas uppgifter...