Sponsrade länkar:

Sponsrade länkar:

GanttProject

GanttProject 2.6.5 build 1638

GanttProject ger tre diagram: Ganttt, Resurs Load och PERT. Den kan läsa och skriva Microsoft Project-filer och CSV och kan exportera diagram till PNG-bilder eller producerar rapporter i PDF och HTML. . Den stöder delning WebDAV-fil protokoll för...

Sponsrade länkar:

snabbt behärska projektets mål och mål med detta gratis Windows-programvara. Express Project är en fri mjukvara för projekthantering program som hjälper dig att övervaka och spåra alla projektaktiviteter och hjälper dig att hålla på rätt spår för att nå...