Sponsrade länkar:

Sponsrade länkar:

GanttProject

GanttProject 2.6.5 build 1638

GanttProject ger tre diagram: Ganttt, Resurs Load och PERT. Den kan läsa och skriva Microsoft Project-filer och CSV och kan exportera diagram till PNG-bilder eller producerar rapporter i PDF och HTML. . Den stöder delning WebDAV-fil protokoll för...

Sponsrade länkar:

snabbt behärska projektets mål och mål med detta gratis Windows-programvara. Express Project är en fri mjukvara för projekthantering program som hjälper dig att övervaka och spåra alla projektaktiviteter och hjälper dig att hålla på rätt spår för att nå...

MacroGantt

MacroGantt 1.20

Ganttscheman används av projektledare, konsulter, utvecklare, ingenjörer, arkitekter för planification de flesta projekt,. Att bygga och skriva ut en Gantt Chart från Excel är ofta en tidious arbete och leder till en dålig design. MacroGantt gör det...