Sponsrade länkar:

HiPER Calc

HiPER Calc 2.3 Uppdaterad

Vetenskaplig kalkylator för Windows och Android. Kalkylator funktioner är: upp till hundra decimaler och 9 siffrorna i exponent, landskap, porträtt och utökad fönster format, flera grafiska teman, grundläggande funktioner inklusive procentsatsen, modulo,...

OrangeCalc är en kommandorad kalkylator. Det betyder, att du kan skriva ditt uttryck som en sträng i ett textfält. Decimal, hexadecimal och binära värden är tillåtna. Resultatet kommer att visas i alla tre nummersystem. Funktioner och binära aritmetiska...