Sponsrade länkar:

Cheetah3D

Cheetah3D 7.2 Uppdaterad

Cheetah3D är en mager, snabb och elegant 3D-modellering, rendering och animationspaket för Mac OS X med en enkel inlärningskurva. Det erbjuder många verktyg från polygonredigering över avancerad indelningsmodellering till booleska operationer och Beziere...